top of page
  • Foto van schrijverJeroen Wolters

Resultaten aardappelopslag bestrijden seizoen 2022.

Bijgewerkt op: 22 aug. 2022


Afgelopen jaar heeft Doorgrond.nl veel ervaring opgedaan met hun klanten om aardappelopslag te bestrijden met de Ecorobotix ARA. Doorgrond.nl leverde met Abemec 3 spotsprayers met de hoofdfocus om aardappelopslag te bestrijden, de eerste werd afgeleverd aan ProfytoDSD, de tweede aan loonbedrijf van Raak in Hooge Mierde en de derde aan Agrifirm. Alle drie de klanten wilden de machine inzetten om effectiever om te gaan met gewasbescherming, teelt en middelen.

Aardappelopslag werd bestreden in verschillende gewassen, gestart werd met de bieten, hierbij was de ervaring dat het algoritme veel bij moest leren, bespoten aardappelopslag waarbij de vorm anders was herkende het algoritme nog niet, hierbij was het wel van belang dat de machine in het veld rondreed om meer foto’s van die ongewone vormen te maken zodat de machine het volgende seizoen nog beter kan worden ingezet. De software leert bij met de foto’s die gedurende het seizoen gemaakt worden. Bij de percelen waarbij aardappelopslag daadwerkelijk op het gewas aardappelen leek werkte de machine naar tevredenheid.

Het tweede gewas waaraan begonnen werd waren de uien. Omdat wij als mensen ook beter aardappelopslag kunnen herkennen in de uien werkte de machine hierin goed. Aardappelopslag werd herkend en bespoten, hierbij gebruikten onze klanten veelal selectieve middelen, zodat de ui die vlak naast de aardappelopslag plant staat enkel een groeiachterstand oploopt. De overige minimaal 90% van de uien wordt hierbij niet geraakt afhankelijk van de hoeveelheid aardappelopslag. Lees hier het artikel over het instellen van de Ecorobotix ARA voor het bestrijden van aardappelopslag.

In het derde gewas witlof/cichorei waarvan het algoritme vanuit Ecorobotix nog in ontwikkeling was hebben de klanten geprobeerd de aardappelopslag te bespuiten. In deze gewassen liep de machine tegen de grenzen van presteren aan, omdat witlof vaak op ruggen staat en er nog onvoldoende gelabelde foto’s van de aardappelopslag in dit gewas zijn gemaakt herkende het gewas deze nog niet voldoende. Hierbij heeft Doorgrond met hulp van zijn klanten wel meer foto’s gemaakt van dit gewas om volgende jaar een beter werkende algoritme te hebben om ook aardappelopslag in dit gewas te kunnen bespuiten.

Naast het specifiek spuiten van aardappelopslag weet de machine het gewas te herkennen met daarnaast alles wat niet het gewas is, daarom is de machine ook in te zetten voor percelen met of probleemonkruiden of seizoen afhankelijke onkruiddruk.


Comments


bottom of page