top of page
Inhoudsopgave
Algemene Voorwaarden

 

Doorgrond is onderdeel van Smart Agri Technology B.V.,. De algemene voorwaarden van Smart Agri Technology BV en van de MetaalUnie zijn van toepassing. Deze zijn hier te downloaden:

 

De algemene voorwaarde van de MetaalUnie zijn hier te vinden:

Disclaimer

De informatie op www.doorgrond.nl komt tot stand onder de verantwoordelijkheid van Smart Agri Technology BV (SAT). Welke staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 76732916. Door de website te bezoeken of de informatie te gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De door SAT verstrekte informatie is met hoge zorgvuldigheid samengesteld. De bronnen waarvan de informatie is ontleend mogen als betrouwbaar geacht worden, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verwijzing naar een product of dienst op deze website houdt nummer een aanbod of een advies in. De verwijzing van specifieke prijzen die op de website staan weergegeven zijn de adviesprijzen van de desbetreffende partij. De verstrekte informatie is louter indicatief en kan op ieder moment zonder verder aankondiging worden gewijzigd. De aanbeveling telt om regelmatig na te gaan of de op de website aangeboden informatie is gewijzigd.
De verwijzingen naar websites die niet door SAT onderhouden worden zijn uitsluitend ter informatie opgenomen. Daarvoor is SAT niet verantwoorden of aansprakelijk voor de inhoudt.
SAT kan niet garanderen dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert. SAT aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaat door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door onjuistheden, omissie, andere onvolkomenheden of gedateerdheid van informatie, door virussen of het niet correct functioneren van deze internetsite. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van medewerkers van SAT.

Intellectuele eigendomsrechten
SAT behoudt zich van alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de op of via deze website aangeboden informatie. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is voor de gebruiker van deze website niet toegestaan om informatie van deze website te bewerken, te wijzigen, te verveelvoudigen, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden. De informatie op de website is alleen te gebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Prijzen en informatie

Alle genoemde prijzen, offertes, aanbiedingen, in alle mogelijke vormen, zijn te beschouwen als uitnodiging van het plaatsen van een order op de website. De door SAT verstrekte prijzen en informatie is met hoge zorgvuldigheid samengesteld en afgenomen van desbetreffende partij. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met SAT te mogen claimen of te veronderstellen. Alle vermelde prijzen op de website zijn exclusief BTW en in Euro uitgedrukt, tenzij anders aangegeven.

Wijzigingen

De recentste wijzigingen van de algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van www.doorgrond.nl

Veiligheid, privacy en cookies

SAT maakt gebruik van Cookies om de website goed te laten functioneren. Persoonsgegeven kunnen niet gebruikt worden door SAT, tenzij de gebruiker SAT benaderd bijvoorbeeld via het contactformulier. SAT houdt allen bij hoe lang en hoe vaak de website bezocht wordt, daarbij blijft het IP-adres van de gebruiker ten alle tijden anoniem.

Veiligheid, privacy en cookies
Disclaimer
Algemene voorwaarden
bottom of page