Wat is de EcoRobotix ARA spotsprayer?

EcoRobotix is een Zwitsers bedrijf dat met behulp van algoritmes, Artificial Intelligence en cameratechniek gewassen herkent en deze kan bespuiten met uiterste precisie zoals wij dat van de Zwitsers gewend zijn.

ARA is de gedragen spotsprayer van EcoRobotix met een werkbreedte van 6 meter. De spuitunit bevindt zich achter in de hef van de trekker, de tank met spuitmiddelen en schoon water zit voor in de hef. Met behulp van zes camera’s, algoritmes en Artificial Intelligence worden het gewas en de onkruiden herkent.

De computer stuurt één van de 156 spuitdoppen aan om te openen boven het onkruid, zo wordt alleen het onkruid bespoten. Op deze manier is een middelenbesparing tot 95% haalbaar. De bewerkingssnelheid van de EcoRobotix ARA spotsprayer is 7 km/uur of 4 hectare per/uur.

Aardappelopslag - De EcoRobotix ARA spotsprayer blinkt uit in de bestrijding van aardappelopslag. De algoritmes van EcoRobotix herkennen gewassen als: bieten, cichorei en uien. De aardappelopslag kan in deze gewassen goed worden bestreden, met zowel selectieve als niet-selectieve middelen. Door de hoge precisie van de spotsprayer wordt alleen de aardappelopslag bespoten.

Onderstaand het voorbeeld in aardappelopslag. Bekijk hier de Ecorobotix ARA spotsprayer met een werkbreedte van 6 meter en op het bedrijf EcoRobotix

Aardappelopslag, wat is het en hoe kan je er iets aan doen?

Het zijn de ongewilde zaailingen van aardappels, in dit geval aardappels die in het voorgaande bouwjaar op het perceel zijn geteeld. Het zijn de hele kleine krieltjes die door de rooimatten vallen of halve aardappels die tijdens het rooien op het land zijn achter gebleven.

Deze opslag brengt veel ongewenste gevolgen met zich mee, het zorgt voor aardappelmoeheid door aaltjes in de bodem. In Nederland hebben we de witte en de gele aardappelaaltjes. Deze aaltjes voeden zich met de wortels van de aardappelplant en leggen hierna eieren in de wortels.

Aardappelmoeheid kenmerkt zich door achterblijvende groei of valplekken met vroegtijdige planten sterfte als er sprake is van een zeer grootschalig probleem. Eén aardappelopslag plant per vierkante meter zorgt er voor dat het aantal aaltjes in de bodem gelijk blijft en niet afneemt. Zo krijgt men slepende aardappelmoeheid in een perceel.

Ecorobotix ARA spotsprayer achter Fendt trekker
Bovenaanzicht van de Ecorobotix Ara

Hoe bestrijdt men aardappelopslag nu?

Aardappelopslag is een steeds groter wordend probleem door de steeds mildere winters, in voorgaande jaren toen er nog strengere winters waren vroor een gedeelte van de aardappelknolletjes in de grond kapot. Maar hopen op een strenge winter is niet het enigste wat men kan doen. Door een ruim bouwplan aan houden met voldoende vruchtwisselingen kan de instandhouding van de aaltjes populatie worden tegen gegaan. Des te langer er geen aardappels op het perceel geteeld worden des te lager de aaltjes populatie. Ook kan er gebruik gemaakt worden van rassen die resistent zijn tegen aardappelmoeheid.

Als de aardappelopslag in een gewas als uien of bieten staat kan deze bestreden worden met een kappenspuit of door deze aan te stippen. De kappenspuit spuit een middel op de aardappel waaraan het aardappelplantje doodgaat, het nadeel van deze techniek is dat de aardappels die in de rijen tussen het gewas staan niet bestreden worden. Een andere optie voor het bestrijden is het aanstippen van de aardappels. Men loopt dan door het gewas en stipt de aardappelplanten handmatig aan met een klein spuitje, dit is een goede manier van bestrijden omdat de mens alle planten kan onderscheiden van elkaar. Een nadeel van deze methode is dat dit een erg tijdsintensieve manier van bestrijden is. Er wordt meestal met meerdere personen tegelijk door de gewassen gelopen om de aardappelopslag aan te stippen. Een ander nadeel is het verschil in de groeistadia van de aardappelopslag, sommige planten zijn al groot en andere hebben de kop nog niet boven de grond uitgestoken. Het kan voorkomen dat er meerdere keren in één perceel gestipt moet worden om alle aardappelopslag te bestrijden.

Onder de kap van de Ecorobotix ARA spotsprayer is te zien hoe de Ecorobotix ARA werkt met zes camera's
Achterkant van de Ecorobotix ARA spotsprayer met Doorgrond.nl logo

De nieuwe manier om aardappelopslag aan te pakken!

Maar sinds kort is er ook een nieuwe manier om het probleem van aardappelopslag tegen te gaan,

de ARA spotsprayer van EcoRobotix met 6 meter werkbreedte.

De ARA van EcoRobotix is een machine met Zwitserse precisie die de aardappelopslag met Artificial Intelligence te lijf gaat. Deze 6 meter gedragen spotsprayer maakt aardappelopslag bestrijden een

makkie. De ARA beschikt over 6camera’s, een per meter. De camera’s maken voortdurend foto’s van het gewas, de Artificial Intelligence en de software weten precies hoe de aardappelopslag eruit ziet en bespuiten alleen deze. De ARA doet dit door één van de 156 spuitdoppen waarover de machine beschikt op precies het juiste moment te openen boven de aardappelopslag. Zo is de schade aan het gewas minimaal en wordt de aardappelopslag optimaal bespoten.

 

Wilt u meer informatie over de EcoRobotix ARA? Neem dan gerust contact met ons op.

DSC01268.jpg

Spotspraydemonstratie omgeving Onstwedde

 

 

Begin juni is de EcoRobotix ARA spotsprayer geïntroduceerd door Doorgrond samen met Abemec en gedemonstreerd in verschillende percelen in en rondom Onstwedde, oost Groningen. Er is in percelen met bieten gereden, dit was een groot succes! De ARA herkent de bieten met behulp van camera’s en Artificial Intelligence, alles wat de ARA niet als een bietenplant herkent is bespoten. Hierdoor is de ARA ook in te zetten tegen het bestrijden van andere onkruiden, zo kan de machine veelzijdig ingezet worden. Met 156 afzonderlijk aangestuurde precisiespuitdoppen, een werksnelheid van 7 km/h, een capaciteit van 4 hectare per uur en een  gemiddeld spuitvloeistof verbruik van 20 liter per hectare heeft  de machine de aardappelopslag in de bietenpercelen bestreden. 

DSC01287.jpg
DSC01271.jpg

Resultaat onafhankelijke bepaalt: Na een telling in een poefveld opstelling door studenten van de Aeres Hogeschool in Dronten is bekend geworden dat 90% van de aardappelopslag en 2% van de bieten is geraakt met glyfosaat. Een resultaat om trots op te zijn. Ondertussen werken we door aan het optimaliseren van de ideale mengverhoudingen van de middelen om tot optimale bestrijding van de aardappelen over te gaan. Op de foto’s is te zien dat de aardappels geraakt zijn door de gerichte bespuiting van de Ecorobotix ARA spotsprayer en tekenen van aantasting laten zien. 

DSC01249.jpg
Ecorobotix-aardappel-in-ui_edited.jpg

De Ecorobotix ARA spotsprayer heeft tijdens de demo in Onstwedde ook zijn waarde laten zien in de uien. Begin juni werd er in de uien gereden met het middel Starane, dit is een contact herbicide tegen breedbladige onkruiden, de aardappelopslag wordt met dit middel bestreden in de uien. De bespoten aardappelopslag laten goed het effect van het middel zien!

Ecorobotix-aardappel-in-ui_edited.jpg